System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno Etap I

 System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno Etap I


Całkowita wartość projektu :4 348 496,11 zł

 Wartość dofinansowania z EFRR: 1 312 749,25 zł


Beneficjent: Gmina Rybno

  

Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013  znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 Projekt „SYSTEM GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE RYBNO ETAP I" składa się z następujących zadań:

ZADANIE 1 Budowa stacji uzdatniania wody w m Złota • budowa zakończona w 2009

ZADANIE 2 Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami -1 etap w miejscowościach Złota, Wesoła, Konstantynów - budowa zakończona 2009 r

ZADANIE 3 Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami - III etap w miejscowościach Jasieniec. Nowy Szwarocin i Stary Szwarocin  • budowa zakończona 2010 r.

ZADANIE 4 Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami - IV etap w miejscowościach Złota, - budowa zakończona 2010 r.

ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej w m Rybno i Karolków Rybnowski - budowa zakończona 2010 r,

ZADANIE 6 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rybno etap 2 - dokumentacja projektowa wykonana w 2009 r - przewidywany czas realizacji 2015 r.

ZADANIE 7 Montaż systemu nadzoru nad zużyciem wody we wsi Rybno etap 1 - przewidywany czas realizacji 2015r.

Wszystkie aktualne informacje z aktualnościach 

Podpisanie umowy