WYBORY 2014 i 2015

Mieszkańcy Gminy  RYBNO

Wójt Gminy Rybno informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015r jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Rybno (pokój Nr 8) w dniach od 5 października 2015r do 19 października 2015r w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 10.00 do 18.00.

                                        Wójt Gminy

                                    / -/ Grzegorz Kropiak

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 

Zarządzenie Nr 28.2015 Wójta Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu komisji wyborczej 

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 24.205 Wójta Gminy Rybno z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 

Zarządzenie

Plakat dotyczący wyborów Prezydenckich 

Plakat 

Informacja dotycząca sprawdzania spisu wyborców

Informacja

Ważne linki dotyczące wyborów Prezydenckich 

Aktualności 

Komunikaty 

Zarządzenie Nr 22.2015 Wójta Gminy Rybno z dnia 20.04.2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.

Zarzadzenie Nr 22.2015

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015r 

Obwieszczenie

 Informacja o warunkach udziału w  wyborach

Informacja 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Informacja 

Głosowanie przez pełnomocnika

Informacje

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego 

Głosowanie korespondencyjne


Uchwała w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała

Terminarz Wyborów Prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2015r.

Terminarz Wyborów 10.05 2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno z dnia 8 marca 2015r. 

Obwieszczenie o numerach i granicach

Postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenckich 

Postanowienie

*********************************************************************************

Wyniki Wyborów Samorządowych 16 listopada 2014r. 

Wyniki Wyborów Samorządowych 

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie z dnia 31.10.2014r. w sprawie powołania członków uzupełniających składy obwodowych komisji wyborczych .

Uchwala nr 4/2014

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie z dnia 28.10.2014r. w sprawie odwołania ze składu  obwodowych komisji wyborczych członków zgłoszonych przez KWW " Forum Samorządowe ".

Uchwala nr 3/2014

ZAWIADOMIENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania uzupełniającego  składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie

OBWIESZCZENIE  Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie  z dnia 27 października 2014 r.  o zarejestrowanych kandydatach na  Wójta Gminy Rybno  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Obwieszczenie 

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie  dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała GKW

Załącznik Nr 1 do Uchwały GKW

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do  Rady Gminy Rybno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

w sprawie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych Gminy Rybno w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Gminna Komisja Wyborcza w Rybnie informuje, że publiczne losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych Gminy Rybno odbędzie się w środę 22 października 2014 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Agnieszka Zdunek

ZAWIADOMIENIE  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Rybnie z  dnia 20 października 2014 roku

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Zawiadomienie 

Kandydaci na Radnych - wybory samorządowe 16 listopad 2014r

Kandydaci 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYBNIE

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

Postanowienie Nr 229/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 

Postanowienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno 

Podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a tym o siedzibach komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Obwieszczenie

Zarządzenie Nr 77.2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  

Zarządzenie Nr 77.2014

 Dotyczy art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuję, że nie wyraża się zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

Informacja

Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno z dnia 5 września 2014r 

Obwieszczenie

Obwieszczenie i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej


UCHWAŁA Nr XXIV/110/2012  RADY GMINY RYBNO  z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie okręgów wyborczych.

Uchwał RG nr XXIV/110/2012


UCHWAŁA Nr XXVII/126/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie obwodów głosowania.

Uchwała RG nr XXVII/126/2012

Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 93 z 7 marca 2014r

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja


Inormacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja