Ogłoszenia

Protokół konsultacji społecznych w sprawi

   budowy  drogi  gminnej  nr 380518W  Aleksandrów-Cypriany

Konsultację społeczne w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cypriany przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/163113 Rady Gminy Rybno z dnia  27 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Rybno.

Droga Aleksandrów-Cypriany

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Rybno przeznaczonych do oddania w dzierżawę na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz, 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr XXXII.139.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017r.

Dzierżawa Rybno

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.141.2017 z dnia 30 marca 2017r.

Działki Kamieńszczyzna

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.140.2017 z dnia 30 marca 2017r.

Działki Erminów


*Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w warszawie przekazuje wykaz oraz standardy zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 

Wykaz 


*Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie przekazuje wykaz oraz standardy zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 

*Pismo Wojewody dotyczące inwentaryzacji lasów 
Pismo

* Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.

Plakat


*Obwieszczenie  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie elektrowni wiatrowych usytuowanych w obrębie Kamieńszczyzny, gmina Rybno, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie z dnia 11.03.2013r.

Obwieszczenie z dnia 11.03.2013r.

Postanowienie


*
Obwieszczenie  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Budowie elektrowni wiatrowych usytuowanych w obrębie Kamieńszczyzny, gmina Rybno, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

Obwieszczenie

* OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt, gminy w drodze uchwały określają program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten obejmuje między innymi wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, lub zostały czasowo odebrane dotychczasowemu właścicielowi, z uwagi na ich utrzymywanie w stanie rażącego zaniedbania.
Dlatego też, zwracam się do właścicieli gospodarstw rolnych, którzy dysponują budynkiem gospodarskim i wyrażają wolę zapewnienia opieki w/w zwierzętom do czasu ustalenia dotychczasowego właściciela zwierzęcia, lub przekazania zwierzęcia innej osobie, do zgłoszenia się do Urzędu Gminy Rybno ( pokój nr 16) .
W sprawie tej można zgłaszać się do dnia 31 maja2012r.
Warunki wykonywania świadczenia, w tym warunki finansowe do uzgodnienia z Urzędem Gminy Rybno

Wójt Gminy Rybno
/-/ Grzegorz Kropiak
Rybno, dnia 07 maja2012r.

* OGŁOSZENIE
Gmina Rybno poszukuje osoby chętne, które zaopiekują się bezdomnymi psami.
Jest to 5 szczeniaków w wieku ok. 6 tygodni.

Osoby zainteresowane przygarnięciem psów proszone są
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Rybno, osobiście (pokój nr 16) lub telefonicznie 046/8611438 wew. 28.


Osoba do kontaktu:
Urszula Adamiak

* HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RYBNO W 2012 ROKU przez Firmę Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Miejscowości :

Rybno , Józin, Jasieniec, Złota, Wesoła, Konstantynów, Bronisławy, Erminów, Karolków Szwarocki, Nowy Szwarocin , Stary Szwarocin , Kamieńszczyzna, Ludwików, Rybionek

Terminy :

4 stycznia , 1 luty , 29 luty , 28 marzec , 25 kwietnia , 23 maj , 20 czerwiec , 18 lipiec , 18 sierpień (sobota), 12 wrzesień , 10 październik , 7 listopad , 5 grudnia (kosze i selektywna zbiórka odpadów )

Miejscowości :


ALEKSANDRÓW, CYPRIANY, ĆMISZEW PARCEL, ĆMISZEW RYBNOWSKI, MATYLDÓW, NOWA WIEŚ,
SARNÓW,WĘŻYKI, KAROLKÓW RYBNOWSKI, ANTOSIN, KOSZAJEC

16 stycznia , 13 lutego, 12 marca, 14 kwietnia (sobota), 07 maja, 04 czerwca, 02 i 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września , 22 października, 19 listopada, 17 grudnia ( w poniedziałek ) Kosze ,


4 stycznia , 1 luty , 29 luty , 28 marzec , 25 kwietnia , 23 maj , 20 czerwiec , 18 lipiec , 18 sierpień .(sobota), 12 wrzesień , 10 październik , 7 listopad , 5 grudnia ,(selektywna zbiórka odpadów )
* HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RYBNO W 2012 ROKU przez Firmę Zebra Sp. z o. o.

Miejscowości
:
JASIENIEC, WESOŁA, ZŁOTA, ERMINÓW, SZWAROCIN NOWY ,SZWAROCIN STARY, BRONISŁAWY, KONSTANTYNÓW, KAROLKÓW SZWAROCKI

17 stycznia , 14 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 08 maja, 05 czerwca, 03 i 31 lipca, 28 sierpnia, 25 września , 23 października, 20 listopada, 18 grudnia ( we wtorki ) ,


Miejscowości :

ĆMISZEW RYBNOWSKI, ĆMISZEW PARCEL, JÓZIN, CYPRIANY,
ALEKSANDRÓW, NOWA WIEŚ, WĘŻYKI, SARNÓW

24 stycznia , 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 07 sierpnia, 04 września , 2 i 30 października, 27 listopada, 22 grudnia ( we wtorki ) ,


Miejscowości :
RYBNO, KAMIEŃSZCZYZNA, LUDWIKÓW, RYBIONEK, MATYLDÓW, KOSZAJEC, KAROLKÓW RYBNOWSKI, ANTOSIN

31 stycznia , 28 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 19 czerwca, 17 lipca, 14 sierpnia, 11 września , 09 października, 06 listopada, 04 grudnia ( we wtorki ) ,* W związku z nowymi zadaniami stojącymi przed terenowymi organami administracji wojskowej, w zakresie rekrutacji i naboru do ochotniczych form służby - Zapraszamy do odwiedzenia strony WKU w Płocku


Wojskowa Komenda uzupełnień w Płocku


Adres :
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W PŁOCKU
09-402 Płock
ul. Kilińskiego 12
Telefon: 24 262 60 21
e-mail: wkuplock@wp.mil.pl
www.wkuplock.wp.mil.pl


Narodowe Siły Rezerw* Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno (Uchwała nr XLII/177/06 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2006r.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcami uprawnionymi
-do odbioru odpadów komunalnych
– opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych.

* Do prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rybno uprawnione są następujące firmy:

Veolia Usługi dla Środowiska S.A
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Majowa 87/89
telefon 44/ 724 41 71

REMONDIS Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Żyrardowska 6
96-500 Sochaczew
telefon. 46 / 862 20 42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe” Zebra” Sp. j
ul. Wyszogrodzka 141,
96-500 Sochaczew
telefon 46 / 861 15 19

* Do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rybno uprawniony jest

* Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

ul. Wspólna 42
tel. 46/ 861 04 83

Gmina Rybno wzorem lat ubiegłych podpisała umowę z P.P.H. „HETMAN” Sp.z o.o
z/s we Florianowie
na nieodpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt w 2011r.
Telefoniczne zawiadomienia odbioru padłych zwierząt należy składać pod numery telefonów:

(0-24) 282 16 53, (0-56) 683 25 62, 0662 041 241


* HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
I SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z TERENU GMINY RYBNO W 2011 ROKU przez Firmę Veolia Usługi dla Środowiska S.A.


Miejscowości :
RYBNO, BRONISŁAWY, ERMINÓW, JASIENIEC, JÓZIN , KAMIEŃSZCZYZNA , KONSTANTYNÓW , KAROLKÓW SZWAROCKI, LUDWIKÓW, RYBIONEK , SZWAROCIN NOWY ,SZWAROCIN STARY
WESOŁA , ZŁOTA

05 stycznia , 02 lutego, 02 i 30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 14 września , 12 października, 09 listopada, 07 grudnia ( w środy ) ,


Miejscowości :

ALEKSANDRÓW, CYPRIANY, ĆMISZEW PARCEL, CMISZEW RYBNOWSKI, MATYLDÓW , NOWA WIEŚ
SARNÓW, WĘŻYKI, KAROLKÓW RYBNOWSKI, ANTOSIN , KOSZAJEC
kosze
17 stycznia , 14 lutego, 14marca, 11 kwietnia, 09 maja, 06 czerwca, 04 lipca, 01 i 29 sierpnia, 26 września , 24 października, 21 listopada, 19 grudnia ( w poniedziałki ) ,


selektywna zbiórka odpadów
5 stycznia , 2 lutego, 2 i 30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 14 września , 12 października, 9 listopada, 7 grudnia ( w środy) ,

* OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE
Zawiadamia się zgodnie z art. 91 § 3 KPA, że w dniu 28 października 2009r. o godz.10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rybnie ul. Długa 20, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem do lakierowania używanych pojazdów samochodowych w miejscowości Karolków Szwarocki , na działce o numerze ewidencyjnym 23, obręb Karolków Szwarocki, w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Mariusza Kuśmider./-/ Wójt Gminy Rybno
Grzegorz Kropiak


Harmonogram odbioru pojemników FIRMY "SULO " w 2009roku


Miejscowości : Rybno, Aleksandrów, Bronisławy, Cypriany, Ćmiszew –Parcel, Ćmiszew Rybnowski, Erminów, Jasieniec, Józin, Kamieńszczyzna, Konstantynów, Karolków Szwarocki, Ludwików,Nowa Wieś, Rybionek, Nowy Szwarocin , Stary Szwarocin, Wesoła, Złota,
07 stycznia , 04 lutego, 04 marca, 01 kwietnia, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 19 sierpnia, 16 września , 14 października, 14(sobota) listopada, 09 grudnia ,


Miejscowości : Antosin, Koszajec, Matyldów, Sarnów, Wężyki, Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, , Antosin , Koszajec.

26 stycznia , 23 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 13 lipca 10 sierpnia, 07 września , 5 października, 02 listopada, 30 listopada. 28 grudnia,


Zbiórka selektywna (worki)

07 stycznia , 04 lutego, 04 marca, 01 kwietnia, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 19 sierpnia, 16 września , 14 października, 14(sobota) listopada, 09 grudnia ,


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcami uprawnionymi
-do odbioru odpadów komunalnych
– opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych.