Sołectwa

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Rybno:

Sołectwo Aleksandrów
Sołtys: Piotr Przybylski
Adres: Aleksandrów 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r.:
Liczba mieszkańców : 124
Liczba gospodarstw rolnych: 35
Liczba nieruchomości rolnych:9


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Antosin
Sołtys: Wiesław Jakubowski
Adres: Antosin 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 105
Liczba gospodarstw rolnych: 67
Liczba nieruchomości rolnych: 1


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Bronisławy
Sołectwo: Zbigniew Razik

Adres: Bronisławy 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 77
Liczba gospodarstw rolnych: 36
Liczba nieruchomości rolnych: 14


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Cypriany
Sołtys: Wanda Ziółkowska
Adres: Cypriany 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :171
Liczba gospodarstw rolnych: 61
Liczba nieruchomości rolnych: 11


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Ćmiszew Parcel
Sołtys: Grażyna Tomaszewska
Ćmiszew Parcel 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:

                                                             Liczba mieszkańców :101

                                                        Liczba gospodarstw rolnych: 27
                                                        Liczba nieruchomości rolnych: 17
                                                       

Sołectwo Ćmiszew Rybnowski
Sołtys: Wiesław Krawczyk
Adres: Ćmiszew Rybnowski 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :100
Liczba gospodarstw rolnych: 34
Liczba nieruchomości rolnych: 5


Ciekawostki historyczne miejscowości Ćmiszew- Parcel i Ćmiszew Rybnowski

Sołectwo Erminów
Sołtys: Henryk Boczkowski
Adres: Erminów 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :161
Liczba gospodarstw rolnych: 58
Liczba nieruchomości rolnych: 15


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Jasieniec
Sołtys: Zuzanna Pawelec
Adres: Jasieniec 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 184
Liczba gospodarstw rolnych: 68
Liczba nieruchomości rolnych: 12


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Józin
Sołtys: Iwona Kawecka
Adres: Józin 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :93
Liczba gospodarstw rolnych: 33
Liczba nieruchomości rolnych: 4
Sołectwo Kamieńszczyzna
Sołtys: Bogusław Wińkowski
Adres: Kamieńszczyzna 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 97
Liczba gospodarstw rolnych: 24
Liczba nieruchomości rolnych: 4


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Karolków Rybnowski
Sołtys: Andrzej Nowak

Adres: Karolków Rybnowski 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:


                                                             Liczba mieszkańców : 139
                                                        Liczba gospodarstw rolnych: 48
                                                        Liczba nieruchomości rolnych: 3

Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Karolków Szwarocki
Sołtys: Helena Frankowska
Adres: Karolków Szwarocki 

Dane na dzień 31 grudnia2013r :
Liczba mieszkańców : 146
Liczba gospodarstw rolnych: 23
Liczba nieruchomości rolnych: 16
Liczba nieruchomości budowlanych: 3


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Konstantynów
Sołtys: Grzegorz Basiński
Adres: Konstantynów 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 122
Liczba gospodarstw rolnych: 40
Liczba nieruchomości rolnych: 2


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Koszajec
Sołtys:  Halina Piecka
Adres: Koszajec 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców : 56

                                                       Liczba gospodarstw rolnych: 42
                                                       Liczba nieruchomości rolnych: 8
Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Ludwików- Rybionek
Sołtys: Mieczysław Ziętek
Adres: Ludwików 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :141
Liczba gospodarstw rolnych: 68
Liczba nieruchomości rolnych: 4


Ciekawostki historyczne miejscowości Ludwików
Ciekawostki historyczne miejscowości Rybionek

Sołectwo Matyldów
Sołtys: Joanna Tadeusiak
Adres: Matyldów 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:


                                                             Liczba mieszkańców :115
                                                        Liczba gospodarstw rolnych: 46
                                                        Liczba nieruchomości rolnych: 8

Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Nowa Wieś
Sołtys: Monika Gadzińska
Adres: Nowa Wieś 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :84
Liczba gospodarstw rolnych: 31
Liczba nieruchomości rolnych: 1


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Nowy Szwarocin
Sołtys: Katarzyna Janicka
Adres: Nowy Szwarocin 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :108
Liczba gospodarstw rolnych: 37
Liczba nieruchomości rolnych: 3


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectow Rybno
Sołtys: Beata Gasik
Adres: Rybno, 

                                                       Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
                                                             Liczba mieszkańców :586
                                                       Liczba gospodarstw rolnych: 105
                                                       Liczba nieruchomości rolnych: 47

Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Sarnów
Sołtys: Zbigniew Domińczak
Adres: Sarnów                                      Dane na dzień 31 grudnia 2013r:

Liczba mieszkańców : 175
Liczba gospodarstw rolnych: 58
Liczba nieruchomości rolnych: 9


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Stary Szwarocin
Sołtys: Roman Kocik
Adres: Stary Szwarocin 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:


                                                              Liczba mieszkańców :89
                                                        Liczba gospodarstw rolnych: 27
                                                        Liczba nieruchomości rolnych: 2

Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Wesoła
Sołtys: Marian Kiełbasa
Adres: Wesoła 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :85
Liczba gospodarstw rolnych: 25
Liczba nieruchomości rolnych: 6


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Wężyki
Sołtys: Danuta Owczarek
Adres: Wężyki

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
Liczba mieszkańców :268
Liczba gospodarstw rolnych: 94
Liczba nieruchomości rolnych: 11


Ciekawostki historyczne miejscowości

Sołectwo Złota
Sołtys: Andrzej Nowak
Adres: Złota 

Dane na dzień 31 grudnia 2013r:
                             Liczba mieszkańców : 162                          

  Liczba gospodarstw rolnych: 74
Liczba nieruchomości rolnych: 13


Ciekawostki historyczne miejscowości