Referaty

Referat Finansowy
Zadania Referatu Finansowego


Referat Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich
Zadania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich


Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Zadania Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej


W ramach Porozumienia zawartego w dniu 29 lipca 2009r. pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Gminą Rybno, dotyczącego realizacji zadania pt.” Dofinansowanie przygotowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rybno” , opracowany został program wieloletni po nazwą „PROGRAM USUWANIA AZBEST Z TERENU GMINY RYBNO”.

Program

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE z dnia 14.10.2009r.

Zawiadamia się zgodnie z art. 91 § 3 KPA, że w dniu 28 października 2009r. o godz.10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rybnie ul. Długa 20, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem do lakierowania używanych pojazdów samochodowych w miejscowości Karolków Szwarocki , na działce o numerze ewidencyjnym 23, obręb Karolków Szwarocki, w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Mariusza Kuśmider./-/ Wójt Gminy Rybno
Grzegorz KropiakINFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 03.09.2009r.
Informacja Wójta Gminy Rybno
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Sarnów , działka nr ew. 55/1 , gm. Rybno z dnia 12.08.2009
INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO
INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck-Gąbin-Sanniki-Ruszki z dnia 12.08.2009r.
INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO

INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia : budynku z przeznaczeniem na lakiernie w miejscowości Karolków Szwarocki z dnia 12.08.2009r.
INFORMACJA WÓJTA GMINY RYBNO

Uchwała Nr XLII/177/06 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2006r
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Regulamin utrzymania czystości