Kontakt


           
           URZĄD GMINY RYBNO
                  godziny pracy:
                  poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00
                  wtorek : 10:00 - 18:00
                  Adres:
                  ul. Długa 20
                  96-514 Rybno
                  tel/fax : (046) 861-14-38
                  NIP  8371238295
                  REGON  000 544 527


                  e-mail: gminarybno@wp.pl

GMINA RYBNO

z/s urzędu
ul. Długa 20, 96-514 Rybno
tel/fax (046) 861-14-38
NIP 8371692261
REGON 750148466Elektroniczna skrzynka podawcza

Umożliwia klientowi utworzenie paczki dokumentów i przesłanie ich do urzędu. Paczka taka może zawierać dowolną ilość plików dotyczących tej samej sprawy.
Zapraszamy do korzystania ze skrzynki bezpośrednio na
platformie ePAUP

Rachunek bankowy budżetu gminy Rybno

 69 9283 0006 0034 0135 2000 0010

obsługę bankową gminy prowadzi Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Rybnie


Tytuły wpłat: opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, opłata za zezwolenie na sprzedaż  alkoholu, należności za zajęcie pasa drogowego i inne stanowiące dochody gminy.