Radni

RADA GMINY RYBNO VII kadencja 2014-2018


1.     Jędrzejczak Henryka Zofia- Przewodnicząca Rady Gminy

2.     Aneta Słomińska – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

3.     Brodowska Iwona

4.     Feliga Sylwia

5.     Fidrych Agnieszka

6.     Jakubiak Hanna

7.     Kobylański Wojciech

8.     Mazgaj Anna

9.     Nowak Andrzej

10.    Nowak Andrzej

11.    Pawelec Zuzanna

12.    Razik Zbigniew

13.   Tomaszewski Jerzy Aleksander

14.   Wołek Tomasz Mariusz    

15.    Zydlewski Stanisław LucjanRadni Gminy Rybno VI kadencji


Radni Gminy Rybno V kadencji