Formularze i Wnioski

Do 7 października br. można składać w Urzędzie Gminy Rybno wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt.

Wniosek rzeczoznawca

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


IR – 1 INFORMACJA O GRUNTACH

INFORMACJA O GRUNTACH
Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Deklaracja i informacje na podatek leśny

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
INFORMACJA O LASACH

Deklaracja i inforamcja na podatek od rolny

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Informacja w sprawie podatku rolnego

Podatek akcyzowy
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Wniosek
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Wniosek
o wydanie odpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie odpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek
o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału
Wniosek

Wniosek
o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek
o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek

Wniosek
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rybno
Wniosek

Wniosek
o ustalenie warunków zabudowy
wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek

Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wniosek