Aktualności (804)

 • 2016-08-29, komentarzy (0)

  KOMUNIKAT

           Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz.U z 2016r.poz. 250 ) właściciele  nieruchomości  na których  zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy …

  zobacz więcej » 0


 • 2016-08-29, komentarzy (0)

  Informacja PSZOK

  Wójt Gminy Rybno  informuje,  w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za odpady) uiszczanej do Urzędu Gminy w Rybnie , dodatkowo mają Państwo możliwość bezpłatnego przekazania selektywnie zebranych odpadów komunaln…

  zobacz więcej » 0


 • 2016-08-29, komentarzy (0)

  Komunikat

  Wójt Gminy Rybno  informuje, że dnia 15 września 2016 roku mija termin opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za trzeci  kwartał.   Obowiązujące stawki: - 9,50 zł od osoby miesięcznie za odbiór odpadów …

  zobacz więcej » 0


 • 2016-08-25, komentarzy (0)

  Komunikat w sprawie nowego okresu zasiłkowego

  KOMUNIKAT GOPS W RYBNIE W związku z nowym okresem zasiłkowym 2016/2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie przypomina o konieczności  składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  świa…

  zobacz więcej » 0


 • 2016-08-25, komentarzy (0)

  Obwieszczenie RGK.6733.7.2016

  Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz.778) w związku z art. 49 i 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2…

  zobacz więcej » 0


 • 2016-08-25, komentarzy (2)

  Apel Głównego Lekarza Weterynarii

  W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń ( ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali…

  zobacz więcej » 2


Wyszukiwarka


Z naszej galerii